Välkommen till Stenbo Gård

Vid Issjöns spets i nordöstra Småland ligger gården Stenbo.
Gården drivs sedan 2015 av oss, Anne & Johan.

På gården finns ett gårdsslakteri där vi i huvudsak hanterar vilt.
Vi köper in vilt från våra lokala jägare & gårdar. I slakteriet slaktas, styckas och förpackas viltköttet till en slutprodukt av högsta kvalitet!

Vi erbjuder även återtag av vilt till jägare & styckning av tamboskap.


För stunden pågår utbyggnation då vi kommer att starta upp slakt av tamboskap under våren 2024.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå