Bli leverantör

Våra mottagningar är öppna dygnet runt för inlämning av vilt. Du behöver inte registrera något i förväg utan alla uppgifter lämnas på plats.
Vill du däremot inte sälja vilt men ha hjälp med styckning och paketering?
Se “Återtag vilt” för mer information

Sälj ditt vilt till oss - så fungerar det!

Allt vilt som lämnas in hos oss ska alltid vara pälsade men urtagna.

Med kroppen ska medfölja:
Organuppsättning: Alla röda organ (hjärta, lungor, 2st njurar, lever samt mjälte) samt huvud från samtliga viltslag.

Viltundersökarintyg: Viltundersökarintyg ska bifogas. Huvud från Vildsvin skall medfölja.

Viltundersökarintyg kan hämtas här
Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt på intyget.

Vid avsaknad av organ kasseras viltet & kasseringsavgift debiteras inlämnaren.

Det är viktigt att viltet snarast kommer till våra anläggningar, framförallt under den varma perioden på året.

Vi tar ej emot hagelskjutet vilt.

Vi förbehåller oss rätten att neka vilt som ej uppfyller våra krav på tillvaratagande, kvalitét och hygien!

Så här gör du!

– Viltet ska hängas i nedersta senan, vid hasen strax ovanför klöven.

– Du tar loss samtliga lappar med samma nummer.

Intyg: Samtliga lappar fästes i bukhålan med 1st köttspik.

Organuppsättning: 1st lapp fästes i bukhålan & 1st lapp på påsen med organ.

– Fyll sedan i inlämningslistan.

– Är det första gången du lämnar in vilt hos oss så är det viktigt att du fyller i dokumentet ”NY LEVERANTÖR” som finns i pärmen på depåerna.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå